Kvinnofridslinjen

Kraftig ökning av samtal – föreslår stödlinje för män

1:49 min

Samtalen till den nationella Kvinnofridslinjen fortsätter öka. Nu föreslås även en stödlinje för våldsutsatta män efter att behovet utretts på uppdrag av regeringen.

– Vårt förslag är att vi testar en stödtelefonlinje för män som en pilot eftersom ingen som vi intervjuade eller när vi eftersökte fakta kunde säga hur stort behovet var, säger Åsa Witkowski, tillförordnad chef för Nationellt centrum för kvinnofrid som är en statlig satsning.

Förra året tog kvinnofridslinjen emot över 40 000 samtal, 249 av dem var från män och Åsa Witkowski säger att man misstänker ett stort mörkertal.

I uppdraget från regeringen ingick bland annat att utveckla Kvinnofridslinjen som finansieras av statliga medel. Bemanningen har förstärkts kvällar, helger och under sommaren samtidigt som verksamheten har marknadsförts mer.

Dessutom ingick att utreda om även män, barn och unga under 18 år behöver stöd, vilket konstateras att de gör. I fjol fick Kvinnofridslinjen ta emot rekordmånga samtal, runt 116 per dag och siffran fortsätter stiga.

– Det fortsätter öka så att vi ligger runt 120-130 nu 2020.

Åsa Witkowski ser ingen direkt koppling mellan ökningen och coronapandemin, som sägs försvåra för våldsutsatta kvinnor i hemmet.

Alla som ringer får hjälp med allt från akuta insatser till mer långsiktigt stöd i den kommun de bor. För dem som ringer, oavsett om de är män eller kvinnor, handlar det initialt om att berätta vad man varit utsatt för och få bekräftelse. Enligt Åsa Witkowski visar forskning att alla som blir utsatta för våld far illa, oavsett ålder och kön.

Om det ska bli en hjälplinje även för män är nu upp till regeringen att besluta. Förslaget om en manslinje lämnades över i april, när uppdraget avslutades.

– Ja det är egentligen upp till regeringen att göra en bedömning av prioriteringar. Vi har lämnat ett förslag på att vi är medvetna om att alla som varit utsatt för våld behöver stöd i någon form, och troligen är en nationell stödlinje en väldigt effektiv hjälp även för våldsutsatta män, säger Åsa Witkowski.