Coronakrisen

Miljoner till medier och kulturinstitutioner

2:34 min

Regeringen och samarbetspartierna har beslutat om 319 miljoner i stöd till statligt finansierade kulturinstitutioner under coronapandemin, meddelar kultur- och demokratiminister Amanda Lind under en pressträff. Man har också beslutat om 500 miljoner i stöd till medier.

– Coronaviruset spridning påverkar hela samhället. Kultur och media är områden som har drabbats hårt av krisen och det är områden som berör många i vårt samhälle. Vi behöver alla ha tillgång till tillförlitliga nyheter och vi tar på ett eller annat sätt del av kultur i vår vardag, säger Amanda Lind.

Skansen, Nordiska museet, Dramaten, Operan och andra statligt finansierade kulturinstitutioner har under våren stöttats genom tidigarelagda utbetalningar av redan befintliga kulturstöd. Men de har också vädjat om extra anslag för att klara av den krissituation de hamnat i på grund av coronaviruset.

– Vi är ödmjukt lättade, säger Dramatens vd Maria Groop Russel till TT.

Kungliga Operans vd välkomnar även hon stödet.

– Det är ett bra besked, det är bra att vi får det nu och att vi inte behöver vänta till efter sommaren, säger Birgitta Svendén, vd för Kungliga Operan, till TT.

Vasamuseet har fått se alla sina intäkter falla bort, eftersom de normalt sett klarar sig helt på biljettintäkter och har inte något statligt stöd. När museet nu är stängt har också alla inkomster fallit bort.

– Det är ett efterlängtat och glädjande besked, säger Lisa Månsson, chef för Vasamuseet. Vi tänker att det kan ge oss förutsättningar att klara den akuta ekonomiska kris vi hamnat i. Sedan finns det också en annan fas som kan sträcka sig över många år som handlar om att minskat resande kommer att leda till färre besökare över lång tid.

När det gäller det nya stödet till medierna ska det gälla fler än de som redan idag omfattas av presstödet, enligt kulturministern. För Journalistförbundet betyder stödet väldigt mycket.

– Det är det här vi har efterfrågat i väldigt många veckor. Det här gör att fler medier kommer ha lättare att klara den här krisen och inte behöver lägga ned. Jag har sett en stor risk att till exempel lokala medier skulle försvinna helt och hållet, säger Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande, till P1 Morgon.

Även Tidningsutgivarna, TU, välkomnar dagens besked om 500 miljoner i extra mediestöd. Det tidigare beskedet om 200 miljoner, som presenterades i april, kritiserades av TU som otillräckligt i ljuset av det stora tappet i annonsintäkter som branschen drabbats av.

– Samtidigt innebär stödet inte att vi är ur krisen, säger TU:s ordförande Victoria Svanberg till Kulturnytt. Situationen är tuff och kommer att fortsätta vara tuff för många av landets tidningar.