Försvarsmakten

Förändrad mönstring ska ge fler militärer

1:58 min

Nu vill Försvarsmakten skapa möjligheter för att bli mer träffsäkra i sina kravprofiler till Rekryteringsmyndigheten. Det är myndigheten som sköter mönstringen av landets värnpliktiga.

Rätt krav ska ställas för varje befattning, och på sikt ska det leda till att fler vill ha Försvarsmakten som arbetsgivare.

Det Försvarsmakten undersöker är, lite förenklat, om det är verkligen är avgörande hur stark man är eller hur bra kondition man har om man exempelvis ska göra sin värnplikt som logistiksoldat – egenskaper som kan vara betydligt mer avgörande om den värnpliktige istället ska utbildas till kustjägare.

Om fel person hamnar på fel plats minskar chansen att de trivs i sin roll, tar till vara på utbildningen och på sikt också kan tänka sig en framtid som anställd inom försvarsmakten.

Behovet av att rekrytera nya soldater, sjömän och officerare är stort. 600 nya officerare och 1500 nya soldater om året är målet. Arbetsuppgifterna inom försvarsmakten vitt skilda. Att alla prövas i sin lämplighet vid mönstringen på samma sätt, som det görs idag, är sannolikt inte framgångsrikt på sikt.

De mer anpassade kravprofilerna på mönstringen har redan prövats. Hösten 2020 påbörjar de första så kallade cybersoldaterna sin värnplikt. De var de första som efter mönstringen tydligare rekryterades till sin utbildning utifrån andra meriter än styrka och kondition. Nu vill man successivt införa en spetsigare mönstring utifrån den roll den värnpliktige ska ha och räknar med att vara klara med det nya systemet 2023.