Coronakrisen

”Ekobrotten mot regeringens krispaket är redan igång”

1:57 min

Det pågår redan nu organiserad ekonomisk brottslighet riktad mot regeringens krispaket för företag som drabbas av coronapandemin, enligt Ekobrottsmyndigheten.

Regeringen har presenterat en rad åtgärder för att mildra coronapandemins konsekvenser för svenska företag. Däribland utökade lånemöjligheter och anstånd med skatteinbetalningar. Dessutom kan företag få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem, så kallad korttidspermittering eller korttids­arbete­­.

Enligt Ekobrottsmyndigheten pågår det redan nu organiserad ekonomisk brottslighet riktad mot krispaketen.

– Det har kommit in rejält med tips både till berörda myndigheter och fackliga organisationer, som visar att brottsligheten redan är igång, säger Ekobrottsmyndighetens chefsåklagare Stefan Lundberg.

Det finns i dag kontrollsystem för de företag och personer som ansöker om att få ta del av dom här krispaketen. Är man restförd hos kronofogden eller inte registrerad som arbetsgivare fångas man sannolikt upp av systemet, enligt Stefan Lundberg.

– Men det finns ju även bedragare som är betydligt mer organiserade och kvalificerade, där tror jag att det är betydligt svårare att fånga upp dem. Och de gör ju ofta så att de skaffar bolag som ser bra ut, och som klarar sådana här kontroller, säger han.

En annan försvårande omständighet nu är att krispaketen organiseras av flera olika myndigheter, och att ansökningarna ska hanteras under kort tid.

Korttidspermittering är en åtgärd där Ekobrottsmyndigheten ser olika upplägg för hur kriminella utnyttjar systemet. Det kan till exempel handla om skenpermitteringar, där anställda jobbar fullt och bolaget ändå tar statligt stöd. Eller att ordinarie personal är permitterad och svart arbetskraft tas in i deras ställe.

– Vi försöker trycka mycket på att man ska lägga ett stort fokus innan utbetalningarna sker, för att förhindra felaktiga utbetalningar. Det är inte bra att ha fokus på efterkontroller och försöka ta tillbaka pengarna i efterhand. De kriminella är inte kända för att betala tillbaka i efterhand, det funkar med laglydiga aktörer.

I torsdags presenterade regeringen en utredare, Stefan Strömberg, som ska fokusera på coronarelaterad ekobrottslighet. Han ska vid årsskiftet presentera insatser för att komma till rätta med eventuella risker.

Att sätta in en utredare är bra, men åtgärden är för långsam i detta akuta läge, enligt Stefan Lundberg, som tror att hans myndighet under de kommande åren kommer att påverkas mycket av det som nu sker.

– Det kan bli en massiv påverkan för Ekobrottsmyndigheten. Det kan bli en lavinartad ökning av brottsanmälningar till oss. Men de kommer alltid med en viss eftersläpning, säger Stefan Lundberg.