Ska säkra riksdagsarbetet

KU vill tillåta utskottsmöte på distans

1:56 min

I coronakrisens spår förbereds nu en lagändring för att säkra arbetet i riksdagen.
Under extraordinära förhållanden ska riksdagsledamöter kunna delta i utskottssammanträden på distans, något som inte är möjligt i dag, det föreslår konstitutionsutskottet.

- Vi menar ju att fysiska sammanträden alltid är att föredra. Men vid tillfällen där ledamöter inte kan ta sig, eller bör ta sig, till Stockholm och till riksdagen, ser vi det här som ett bättre alternativ än att inte kunna sammanträda alls, säger Karin Enström (M), som är ordförande i konstitutionsutskottet, KU.

Även arbetet i riksdagen har påverkats av coronakrisen. Färre politiker än vanligt är på plats, och endast 55 ledamöter deltar i beslutsfattandet i kammaren.

Och nu anser alltså konstitutionsutskottet att det krävs en lagändring, om arbetet i riksdagens utskott ska kunna säkras under den rådande pandemin. Det framgår av en promemoria som Ekot har läst.

För att delta i sammanträdena krävs fysisk närvaro. Att vara med på distans, per telefon, är inte möjligt. Det har den senaste tiden skett ibland, men då som regel under dagordningspunkter som handlar om information.

Men nu vill KU ändra i riksdagsordningen, så att riksdagen eller talmannen ska kunna ge klartecken till deltagande på distans vid utskottssammanträden, "om det finns synnerliga skäl". Den som är ordförande ska inte få delta på telefon.

Eftersom mötena i utskotten är slutna, och sker bakom stängda dörrar, måste säkerhetskraven vara uppfyllda, understryker konstitutionsutskottet.

– Där är det väldigt viktigt att både den som leder sammanträdet, och de som deltar, försäkrar sig om att ingen annan hör och tar del av vad som händer på sammanträdet. Vi är väl medvetna om de tekniska utmaningar som finns och det måste bedömas från fall till fall, säger KU:s ordförande Karin Enström.

KU föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den första juli.