Vetenskap

Coronapandemin sätter stopp för medicinsk forskning

1:25 min

På kort tid har enorma resurser samlats in till forskning kring coronaviruset – samtidigt har pandemin lett till att annan forskning lagts på is.

– Man har stoppat ett stort antal andra kliniska utvecklingsprojekt för att skapa utrymme för coronasatsningarna, säger Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF, branschorganisationen för forskande läkemedelsbolag.

De hårda restriktionerna på sjukhusen runt om i världen och det faktum att mycket av den icke-akuta vården nu ställs in, gör det svårt att rekrytera patienter till pågående studier.

Under de första två veckorna i april startade världens läkemedelsbolag bara en fjärdedel så många patientstudier som under samma period ifjol, enligt Medidata. Och att mycket pengar styrs mot coronaforskning, samtidigt som riskviljan gått ner innebär också att det kan vara svårare att få tillgång till kapital för andra studier.

– Studier som kommit lite längre och är i en senare fas, där det handlar om liv och död, tenderar att fortgå. Där finns också mer kapital redo. Studier som är i en lite tidigare fas, där är det svårare, speciellt för sådana som planeras att startas upp, säger Johan Unnerus, läkemedelsbolagsanalytiker på Pareto Securites.

Hör mer om jakten på fungerande coronavaccin och behandling i Ekonomiekot Extra.