fjäll och natur

Talma sameby vill själv styra jakt och fiske

0:48 min
  • Talma sameby kräver i en skrivelse att länsstyrelsen i Norrbotten snarast slutar med upplåtelsen av jakt och fiske inom samebyn.
  • Annars vidtas rättsliga åtgärder, skriver samebyn.
  • Talma sameby, som finns i Kiruna kommun, hänvisar till Högsta domstolens dom i Girjasmålet.