Amazonas

WWF om skövlingen: ”Tydlig ökning från och med i fjol”

2:01 min

I skuggan av coronapandemin har skövlingen av Amazonas regnskog trappats upp.
Under årets fyra första månader ökade avverkningen med 55 procent, jämfört med samma period förra året, enligt satellitbilder från Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut.

Sammanlagt ödelades 1 202 kvadratkilometer skog mellan januari och april, en yta som är över 2,5 gånger så stor som Göteborg.

Den utökade avverkningen följer ett oroväckande mönster, enligt Olle Forshed, regnskogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

– Vi har ju haft en ännu högre avverkningstakt i Amazonas för kanske tio, tolv, år sedan. Efter det sjönk faktiskt avverkningstakten ganska radikalt, men man har sett en tydlig ökning igen från och med i fjol, säger han i P4 Extra.

Att skogen skövlas får konsekvenser, framför att för den biologiska mångfalden och de arter som ryms i regnskogarna, Enligt Olle Forshed rymmer världens regnskogar runt hälften av alla existerande arter, något som är svårt att kompensera för i efterhand.

– Det beror på vad man vill kompensera. Om man vill kompensera biologisk mångfald eller kolinnehåll i markerna gör man det inte. Däremot kan man kompensera för matproduktion till exempel.

Brasiliens president Jair Bolsonaro har tidigare ställt sig bakom avverkningen av regnskogen, samtidigt som miljöorganisationer och andra aktörer arbetar för att bevara den. Trots den utökade avverkningen tror Olle Forshed inte att det är för sent för att stoppa skövlingen.

– Jag tror att det absolut går att vända den här trenden och att få till ett regnskogsbrukande som är hållbart. Det finns mycket som vi kan använda regnskogarna till utan att vi tar bort dem.