P1-MORGON MÅNDAG 11 MAJ

Dan Eliasson: Kunde agerat snabbare

12 min
  • Det är två månader sedan WHO klassade coronasmittan som en pandemi och det första svenska dödsfallet i covid-19 konstaterades.
  • Sveriges beredskap att klara en stor kris och de påfrestningar som pandemin utsätter befolkningen för har debatterats.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig för frågan. Hör myndighetens generaldirektör Dan Eliasson.