Invasiv art

Krafttag för att få bukt med vattenväxten Sjögull

1:56 min
  • Sjögull är en invasiv art som inte naturligt hör hemma i Mälaren och som på kort tid brett ut sig i de västra delarna av sjön.
  • Nu tar kommunerna runt västra Mälaren tillsammans med länsstyrelserna och Mälarens vattenvårdsförbund, krafttag för att få bort Sjögullen genom att  kväva den med ljustätt material uppspänt på flytramar.
  • Oskar Forsum, natur och vattensamordnare på Eskilstuna kommun, säger att båtägare kan bidra till att minska växtens spridning genom att undvika att ankra i bestånden och låta bli att köra genom fälten med sina båtar. Fastighetsägare ska inte slå Sjögullen med lie då den då flyter iväg och sprids ytterligare.