Coronaviruset

Äldre flyttar in på coronadrabbade boenden

2:03 min

Trots den pågående pandemin fortsätter äldre att flytta in på flera äldreboenden i både Stockholm och Sörmland där coronasmitta konstaterats. Det visar Ekots fortsatta granskning av äldreomsorgen.

– Att flytta in andra människor som också är sköra, vilket är de som ofta fått det här biståndsbeslutet, innebär att utsätta dem för livsfara. Jag skulle definitivt rekommendera intagningsstopp tills man har kontroll över förekomsten av sjukdomen, säger Yngve Gustafson, seniorprofessor i geriatrik vid Umeå universitet.

I både Stockholm och Sörmland, två av de län som drabbats hårdast av corona, fortsätter äldre att flytta in på äldreboenden där det redan finns coronasmitta.

På ett boende i Stockholm berättar en anställd om en person som flyttade in under pågående smittspridning.

– Jag tyckte det var konstigt att folk fick flytta in eftersom det var nån på nästan varje våning som hade viruset, säger den anställde.

Patric Rylander, äldredirektör i staden, menar att man försöker styra inflyttningar av friska personer till avdelningar där det inte finns smitta, men att man inte infört något generellt inflyttningsstopp eftersom det till exempel skulle kunna leda till att äldre som behöver plats inte får det.

– Ja, men då hade det inneburit att ganska många inte hade fått någon hjälp. Då hade vi stängt igen boendena. Men det är naturligtvis någonting som vi får titta på, men det hade skapat andra problem och andra svårigheter, säger Patric Rylander.

Även i exempelvis Solna och Eskilstuna har inflyttningar skett på boenden där coronasmitta konstaterats. Kommunerna säger att man då försöker separera sjuka från friska, och gör noggranna bedömningar innan.

Men de nyinflyttade riskerar också att föra in smittan på boenden där den ännu inte finns. Under påskhelgen skickade Smittskydd Stockholm ut en enkät till äldreboenden i länet. Ekot har tagit del av deras svar.

Ett tiotal äldreboenden uppger att just nyinflyttade äldre är den största risken för smitta. Flera boenden menar också att det var så smittan kom in.

I Stockholm stad har man sedan mitten av april utökat möjligheten att placera smittade på särskilda korttidsboenden. Normalt är det inte möjligt för äldre att tacka nej till en plats på ett äldreboende, utan att förlora sin köplats, men detta ändrades nyligen.

– Det här är liksom en process. Vi hade inte hela facit från början och när olika svårigheter har dykt upp så har vi försökt och vidta de åtgärder som vi har bedömt vara rimliga, säger äldredirektör Patric Rylander.