Organiserad kriminalitet

Hård kritik mot Operation Rimfrost

2:00 min

Polisens insats för att minska skjutningar och sprängdåd i kriminella kretsar, Operation Rimfrost, är bara en marknadsföringsaktivitet från polisen. Den kritiken kommer nu från Stefan Holgersson som är professor i polisvetenskap på Polishögskolan i Norge.

– Rimfrost är ju en kuliss på en framgångsrik verksamhet, där man har en extern press på sig att agera kraftfullt och då är det lättare att bygga upp en bild av något som egentligen inte fungerar och det här har ju gått att följa under hela projektets gång, att man satsar mycket på att bygga upp den här bilden. Det utförs ju arbetsuppgifter, men inte alls på det sätt som man ger sken av, säger Stefan Holgersson.

Samtidigt får vi ju siffror och statistik som visar på att det görs en hel del, bland annat säger rikspolischefen att 700 vapen har beslagtagits och flera hundra kilo sprängmedel, 535 personer som gripits. Det låter ju ändå som man kommit någonvart?

– Absolut. Det är bara det att när man räknar så tar man in saker som ingår i vanliga linjeverksamheten, som annars hade gjorts och då ser ju de här siffrorna bra ut. Men om man betänker att man inte får se vad som hade hänt om man inte hade haft insatsen så är det ju väldigt svårt att bedöma. Det ser ju mycket bättre ut än vad det är, säger Stefan Holgersson.

Stefan Holgersson menar att Operation Rimfrost, som nu har pågått sedan i november, inte alls varit den framgång som polisen säger. Utan att de eventuella framgångar som redovisats hade nåtts även utan Rimfrost.

Men Rikspolischef Anders Thornberg håller inte med. Han menar att insatsen har varit lyckad och att tryggheten ökat.

– Målet är att bryta den negativa trenden och det har vi lyckats med. Och vi har gjort väldigt stora insatser, vi har fått bättre verktyg. Så på sikt så kommer det bli bättre, det är jag helt övertygad om och vi är fullt beslutade i polisen att se till att komma åt den här förfärliga brottsligheten, säger Anders Thornberg.

Stefan Holgersson å andra sidan säger att de poliser han pratat med om operation Rimfrost inte alls håller med om den här bilden av framgången. Men att problemet inte är Rimfrost i sig utan att det handlar om strukturella problem inom polisen.

– Många är frustrerade över hur det sköts och sedan så kan det ju vara enstaka insatser och enstaka aktiviteter som uppskattas. Men totalt sett så är det inte bra för verksamheten och då på lång sikt inte för möjligheten att komma till rätta med det här genom att köra projektet. Men det är som sagt en extern press som gör att man målar upp den här bilden, säger Stefan Holgersson som är professor i polisvetenskap på Polishögskolan i Norge.