Coronaviruset

Sida utreder biståndet på grund av pandemin

1:44 min

Biståndsorganet Sida får regeringens uppdrag att föreslå ändringar i det svenska biståndet, då coronaviruset totalt förändrat läget i mottagarländerna.

– Vi riskerar att få en utbredd svält och en fattigdom som gör att de framsteg som vi har gjort de senaste decennierna för att minska fattigdomen och få en utveckling som är någorlunda, det riskerar att slås tillbaka, säger biståndsminister Peter Eriksson.

I år är biståndet 52 miljarder kronor.  Sida förvaltar hälften av den summan, 26 miljarder, som går till den svenska biståndsverksamheten. Det är den delen som nu ska analyseras utifrån konsekvenserna av coronapandemin, för att sedan återkomma till regeringen i höst med förslag på förändringar. Frågan är hur utvecklingssamarbetet påverkas när så mycket av förutsättningarna har ändrats.

Det går inte längre går några flyg och det går inte att få ut med hjälp som medicin eller mat på samma sätt som tidigare, enligt biståndsministern. Det har till exempel fått FN:s World Food Program att starta egna flyglinjer i Afrika mellan Etiopien och Ghana för hjälparbetet mot coronapandemin.

Sida ska också föreslå omprioriteringar av biståndet och det ska ligga till grund för regeringens inriktning av biståndet.

– Det finns en del verksamheter som är svåra att genomföra rent praktiskt. Det går att överföra resurser som jag bedömer i viss utsträckning till att möta utökade humanitära behov. Hur stora de möjligheterna är, det är svårt att veta och det är därför vi behöver få en genomgång av Sida på det här, säger Peter Eriksson.

Eriksson säger också att alla tidigare problem finns kvar med klimat, minskad demokratisk utveckling, bristande jämställdhet och dessutom en hotande svältkatastrof i Afrika. Samtidigt ser tillväxten i ekonomin ut att bli lägre och då blir biståndet också lägre.

– Jag tycker att behoven är större idag än tidigare och jag skulle ju vilja se att vi ökar det svenska biståndet. Det kommer antagligen att vara en tuff debatt. Där att vi ser ju enorma behov även i Sverige och stora utmaningar när det gäller kommuner och landsting, säger Peter Eriksson.