LSS-BOENDEN

LSS-bostäder har klarat sig bättre från corona än äldreboenden

1:52 min
  • Sammanlagt har 307 personer på LSS-boenden i landet smittats av corona-viruset och omkring 30 har dött. 
  • Personer på LSS-boenden har klarat sig bättre från viruset än de som bor på äldreboenden, säger myndigheten Socialstyrelsen. 
  • Men för att minska smittan mer behöver de som bor på LSS-boenden få ännu mer lättläst information och bildstöd om corona-viruset. 

För första gången finns det nu siffror som visar hur LSS-boenden har drabbats av corona-virus. Det är ungefär 300 smittade och 30 döda.

Det är myndigheten Socialstyrelsen som har börjat räkna det här. Socialstyrelsen har också frågat personal som jobbar inom LSS om vad som behövs för att hindra smitta på boendena, berättar Karin Flyckt som jobbar på Socialstyrelsen:

– Både för att undvika smittspridning, basala hygienrutiner, men också hur man bör agera när man är sjuk. Men har man en intellektuell funktionsnedsättning så är det inte lätt alla gånger att ta till sig den informationen. Därför behövs det anpassad information på lättläst, det behövs bildstöd så att personalen kan via bilder kommunicera och det här är någonting som många då lyfter att de har tillgång till det men att det ändå behövs mer, säger Karin Flyckt.

Färre drabbade än på äldreboenden

På LSS-boenden bor alltså personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Jämfört med äldreboenden så har LSS-bostäderna klarat sig bättre än äldreboenden. För det är färre smittade och färre döda, visar alltså Socialstyrelsens nya siffror

– Det är en lägre andel konstaterat smittade i LSS- boenden. Sen har vi även tittat på hur många som är avlidna då till följd av covid-19 och som har rapporterats in till Socialstyrelsen och det är färre än 30 stycken, säger Karin Flyckt på Socialstyrelsen.