Ny rapport

Fler söker hjälp för att ha utsatts för människohandel

1:55 min

Personer som söker hjälp som offer för människohandel blir fler. Det visar en årlig rapport från Plattformen Civila Sverige mot Människohandel.

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel är en paraplyorganisation med 30 anslutna organisationer som Frälsningsarmén, Röda korset och Ecpat Sverige.

– Många människor som utsätts för människohandel har svårt att kontakta myndigheter. Där är civilsamhället viktigt, för att personerna ska identifieras som brottsoffer och få tillgång till de skydd och stöd de har rätt till i Sverige, säger ordförande för plattformen Emma Cotterill.

Av de 177 personer som plattformen hjälpte under förra året var 140 möjliga offer för människohandel, i de flesta fall prostitution eller annan sexuell exploatering. Det är fler än året innan, då 122 möjliga offer fick hjälp.

– Å ena sidan är det bra att fler personer blir identifierade av civilsamhället och få möjlighet till hjälp, men det är naturligtvis oroande att människohandeln är så utbredd i Sverige, säger Emma Cotterill.

Den sammanställning som gjorts visar att offren främst kommer från Sverige och Nigeria. Men det finns också offer från bland Rumänien, Thailand och Irak.

Undersökningen visar också att många barn påverkas av människohandel. Plattformen har varit i kontakt med 12 barn som själva utsatts för brott och med 28 medföljande barn till vuxna möjliga offer.

– Många medföljande barn har stort behov av särskilda stödinsatser som traumabehandling: Många av dom bevittnar att en förälder exploateras och det är väldigt många barn som vi har mött under 2019 som har behov av den här typen av insatser, säger Emma Cotterill.

Av de människor som varit i kontakt med organisationer som ingår i plattformen har det i omkring hälften av fallen lett till en polisanmälan. Emma Cotterill hoppas att fler på sikt kommer anmäla.

Undersökningen kommer nu bland annat användas för att belysa de problem som dom ser.

– Dels vill vi bidra till lägesbilden till människohandel i Sverige. Dels använder vi oss av informationen för att fortsätta utveckla vårt eget arbete inom civilsamhället. Sen vill vi naturligtvis lobba för ett mer hållbart system för skydd och stöd för den här målgruppen i Sverige. För att säkerställa utsattas rättigheter, säger hon.