CORONAVIRUSET

Corona-app i Sverige väcker frågor om datasäkerhet

1:47 min

Lunds universitet har lanserat appen 'COVID Symptom Study' som ska hjälpa forskare följa utvecklingen av covid-19 i Sverige. Men det finns oro för användarnas datasäkerhet.

Mattias Axell från Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter är oroad över användarnas datasäkerhet och att flera länder och tredjepartsaktörer har tillgång till datan.

- Min bedömning är att det delas med för många aktörer. Man skulle kunna hålla det inom Sverige eller EU. Min bedömning är att det inte är särskilt säkert alls.

Det är forskare i Storbritannien som har utvecklat appen tillsammans med hälsotech-företaget Zoe Global Limited. Den har även lanserats i USA.

Paul Franks är huvudansvarig forskare vid Lunds universitet. Han understryker att datan enbart får användas för forskning kopplat till covid-19 och tillbakavisar alltså kritiken.

- Integritetspolicyn anger tydligt att om uppgifterna delas med en tredje part är de för det första pseudonymiserade och för det andra måste användningen av dessa uppgifter följa lagen om GDPR.

Folkhälsomyndigheten har avvisat att i nuläget ta del av datan, men ändå har fler än 140.000 laddat ned appen i Sverige. Datainspektionen har inte granskat appen, men den är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Artikeln uppdaterades 18 maj kl. 16:40.