Krisberedskap

Många skyddsrum underkända i kontroller

1:54 min

Coronapandemin har gjort att svenskars intresse för krisberedskap ökat, och där ingår bland annat skyddsrum. Men alla skyddsrum är inte i det skick som de bör vara, enligt en granskning som P1-programmet Kaliber gjort.

Vart tionde skyddsrum som kontrollerades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, förra året skulle inte gå att iordningställa inom den uppsatta gränsen på 48 timmar.

– Det är klart att det är allvarligt. Vi har ju 64 000 skyddsrum som vi i händelse av höjd beredskap ska kunna iordningställa snabbt och är de inte iordningställda och kan motsvara de här kraven, då når vi ju inte upp de volymerna, säger Henrik Larsson på MSB.

Skyddsrummen ska skydda oss mot bland annat bomber och giftig gas. Det finns ett krav på att de ska kunna göras om ifrån till exempel cykelförråd till ett fungerande skyddsrum inom två dygn. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att se till att de är i bra skick, men nästan 200 av de 1 890 skyddsrum som MSB kontrollerade förra året levde inte upp till detta, en tiondel av de kontrollerade skyddsrummen.

Skyddsrumskontrollanten Gerth Helltén i Göteborg kontrollerade ett av de skyddsrummen. Delar av det hade gjorts om till ett beredningskök för pizza och gick inte att använda som skyddsrum.

– Det var ett sånt ställe jag fick lägga jättemånga timmar och besiktiga. Jag tänkte att det blir många sidor och skriva och så tänkte jag sen att det här blir det tjat om, säger han.

För att se till att skyddsrummen fungerar som de ska finns ett mål om att kontrollera dem vart tionde år, men Kalibers granskning visar att drygt 80 procent av skyddsrummen inte genomgått en fullständig skyddsrumskontroll de senaste tio åren. I flera fall handlar det om över 20 år.

Enligt Henrik Larsson på MSB beror det på att de inte får resurser för fler kontroller.

– Det speglar ju bara den resurstilldelningen som är. Så det är egentligen inte förvånande. Vi har äskat för att kunna gå upp till 5 000 kontroller, men vi inte fått svar än utan vi väntar in den försvarspolitiska inriktningen, säger Henrik Larsson.

Varför vill ni göra fler då?

– För att få en bättre bild om beståndet så att vi vet hur skicket är, säger han.