Regeringsbeslut

Ingen omprövning av ansökan om skoterförbud

0:39 min
  • Det blir inget tillfälligt skoterförbud i ett renskötselområde nordväst om Kiruna – regeringen väljer att inte ompröva samebyarna Gabna och Laevas ansökan om att förbjuda skoterkörning under den period som renarna får sina kalvar.
  • Kiruna kommun sa nej och menar att skotertrafiken ändå minskat som en följd av coronapandemin.
  • Regeringen menar att kommunen har lagen på sin sida när det gäller att meddela begränsningar för körning i terräng med motordrivet fordon och tar därför inte upp ärendet, rapporterar Sameradion och SVT Sapmi.