IS-ÅTERVÄNDARE

SKR: Risker om inte IS-återvändare återintegreras

1:25 min

Kommuner som har svarat på P3 Nyheters enkät om hur de arbetar med IS-återvändare uppger att det saknas pengar, att de inte har några återvändare eller att det vanliga arbetet i kommunen även omfattar IS-återvändare.

Malin Svanberg är handläggare Sveriges Kommuner och Regioner, som jobbar med att stötta kommunerna i frågan.

– Jag tror att många kommuner resonerar så att när det kommer att komma återvändare så kommer man hantera det inom ramen för socialtjänstens arbete. Där har vi en tydlig lagstiftning hur vi ska arbeta med människor som befinner sig i en utsatt situation.

Finns det några risker om människor inte återintegreras?

– Jag tror att det finns risker för att människor som har levt i periferin eller har haft en kriminell livsstil inte återintegreras i samhället.