”Var ju aldrig syftet”

Regeringen vill ändra i ebo-lagen

2:07 min

Regeringen vill nu ändra i regelverket som rör ett trettiotal kommuners rätt att säga nej till att låta asylsökande bosätta sig i socialt utsatta områden, och samtidigt behålla sina bidrag. Detta eftersom en rad kommuner valt att anmäla att alla områden i kommunerna ska undantas från den så kallade ebo-lagen.

– Vi har ju sett att en del kommuner anmäler sina allra rikaste stadsdelar, och det var ju aldrig syftet med själva reformen utan det var ju för att undvika trångboddhet och sociala problem, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Det handlar om det som brukar kallas ebo-lagen, som ger asylsökande rätt att på egen hand ordna boende var de vill under asyltiden och få dagersättning. I höstas ändrades regelverket. Regeringen listade då 32 kommuner, med socialt utsatta områden, som får peka ut stadsdelar där asylsökande – om de ändå flyttar dit – mister sin dagersättning. Förhoppningen är att styra asylsökande mot andra områden för att integrationen ska blir bättre.

De nya reglerna, som börjar gälla den 1 juli har debatterats flitigt. Bland annat eftersom 11 av de 32 kommunerna har valt att anmäla hela sina kommuner som undantag i ebo-lagen. Det gäller exempelvis Göteborg och Malmö, som bedömer att det behövs för att klara integrationen på ett bra sätt där.

Undantaget i ebo-lagen bygger på en uppgörelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. En del kommuners agerande har kritiserats, framför allt av Miljöpartiet och Centerpartiet, och nu föreslår regeringen en förordningsändring som först går ut på remiss.

Från den första januari nästa år ska enligt förslaget länsstyrelserna ha rätt att förhindra att en kommun undantar områden, om det står klart att sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar det. Det här kan alltså betyda att kommuner som nu undantagit alla bostadsområden kan få backa från det.

– Ja, men det måste stå helt klart att det inte är i överensstämmelse med lagstiftningen, säger Morgan Johansson.

Regeringen ger nu också Migrationsverket i uppdrag att öka kontrollerna av var asylsökande bor, det vill säga att personerna bor där de är skrivna.

I dagsläget bor drygt 20 00 asylsökande i eget boende.