Efter Girjasmålet

Samebyn nobbas – får inte jakt- och fiskerättigheter

1:40 min
  • Talma sameby får inte ta över jakt- och fiskerättigheterna på samebyns marker.
  • Det var något de begärt efter utslaget i Girjasmålet och där Girjas sameby fick rätt mot staten gällande jakt- och fiske på samebyns marker ovan odlingsgränsen.
  • Länsstyrelsen i Norrbotten avvisar Talma samebys begäran, enligt länsrådet Johan Antti.