Coronaviruset

Hur påverkas äldre av restriktioner under pandemin?

1:50 min

Forskare intervjuar 70-plussare om hur det är att leva med restriktioner under coronapandemin.

I en studie vid Lunds universitet studeras nu hur det är att som 70 år och äldre ingå i en riskgrupp med restriktioner under coronapandemin. En av forskarna bakom studien är Marianne Granbom, som letar efter ett inifrånperspektiv.

– I vår studie finns deltagare som kanske är 72-74 år gamla och som i vanliga fall är väldigt självständiga och aktiva. De är absolut inte beroende av eller vana vid att få hjälp eller råd från sina barn. Det är ju något slags rollbyte förstås, som säkert är tufft, säger hon.

Från mars i år ingår 15 procent av Sveriges befolkning i den definierade riskgruppen 70 år och äldre.

I den kvalitativa intervjustudien vid äldreforskningscentret CASE ska 17 äldre intervjuas vid tre eller fyra tillfällen under pandemins förlopp. Studien har inte ambitionen att ge en heltäckande bild av äldres upplevelser av de pågående restriktionerna.

Den första avslutade intervjuomgången, visar tydligt att kraftiga förändringar i livet också kan påverka själva livsgnistan. Bland annat eftersom restriktionerna påverkar äldres sociala kontakter, säger Marianne Granbom.

– Hur personer som drabbas av de här restriktionerna, eller som ska följa restriktionerna upplever det, hur deras vardag och deras mående påverkas av det, det kommer ha långtgående konsekvenser. Kanske längre än vad själva virusets spridande har.