Stödköp av statspapper

Tysk dom kan hota EU-samarbetet

1:58 min

Euron kan gå under och hela EU-samarbetet är hotat. Det säger flera experter efter domen i Tysklands högsta domstol, som sa att stödet som euroländer får från Europeiska centralbanken strider mot tysk grundlag.

– Domen påverkar hela EU:s rättsordning men också ECBs funktionssätt. Den är farlig, säger Guntram Wolff, chef på tankesmedjan Bruegel, om utslaget i den tyska författningsdomstolen som kom för två veckor sedan.

Domen ifrågasatte om Europeiska centralbankens stödköp av euroländers statspapper är proportionerligt. Det vill säga om åtgärden – att köpa statsobligationer för flera tusen miljarder euro - är rimlig för att uppnå ECB:s mål, som är att skapa stabila priser och nå inflation nära två procent.

Domstolen gav ECB tre månader för att bevisa att åtgärden är rimlig. Om inte frågan blir löst innan dess kan centralbanken i det största eurolandet, Tyskland, tvingas sluta genomföra stödköpen.

– Då har vi en fullskalig kris och konflikt, säger Guntram Wolff.

Han befarar att det skulle hota euron som valuta. Men också hela EU-samarbetet i sig.

Den tyska domstolen underkänner nämligen en dom i EU-domstolen från 2018 som godkände ECB:s stödköp. Och den har också satt sig själv att avgöra vad som är EU-kompetens och vad som ska beslutas på nationell nivå – vilket egentligen är ett jobb för EU-domstolen. Därmed utmanas EU:s rättsordning.

Men Carl Fredrik Bergström, professor i Europarätt på Uppsala Universitet, gör en annan tolkning av domen. Han ser det inte som en krigsförklaring mot EU-domstolen. Utan snarare tvärtom. Den tyska domstolen vill att EU-domstolen ska ta ett större ansvar säger han, och göra en mer noggrann granskning av stödköpen.

– Författningsdomstolen tvingar EU-domstolen upp på banan igen. Det är ett kortsiktigt problem men långsiktigt kan det stärka EU:s rättssystem, säger Carl Fredrik Bergström.