Coronapandemin

Återvändande EU-migranter väcker oro

1:28 min
  • Organisationen Kyrkhjälpen ser att många av EU-migranterna som återvände till Rumänien i mars nu kommer tillbaka till Jönköping, något som väcker oro.
  • I ett brev till myndigheter och politiker skriver de att den utsatta gruppen kan drabbas av covid-19 och också sprida smittan.
  • Myndigheterna måste samarbeta för att hitta en lösning för en utsatt grupp, menar Kyrkhjälpen.