Migration

Advokatsamfundet: "Vill se en lagändring"

1:51 min
  • Migrationsverket har idag ingen möjlighet att stoppa offentliga biträden som missköter uppdraget att bistå asylsökande.
  • Migrationsverket kan plocka bort offentliga biträden som missköter sig från enskilda uppdrag, men inte förhindra dem från att ta nya.
  • "Om det visar sig att ett ombud inte skött sig i ett ärende och man inte kan stoppa dem beror på att lagstiftningen inte medger det", säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare på Advokatsamfundet som vill se en lagändring.