Oro bland gravida

Två regioner mer restriktiva med kejsarsnitt

2:05 min

I Dalarna har så gott som alla snitt stoppats för gruppen som lider av förlossningsrädsla. Oro bland gravida för att inte få planerade operationer.

Mer om det här i Studio Ett i P1 i eftermiddag

Ekot har frågat landets regioner om coronasituationen gjort dem mer restriktiva med att bevilja planerade kejsarsnitt. Region Östergötland och Dalarna uppger att de är mer återhållsamma med planerade snitt på grund av förlossningsrädsla.

Gravida som lider av förlossningsrädsla vittnar om att coronasituationen påverkar möjligheten till planerade kejsarsnitt.

– Vi har inte operationsutrymmet. Det är att välja cancer eller onödiga kejsarsnitt, och då väljer vi att operera cancer. Vi låter andra få det utrymmet, säger Agneta Romin, verksamhetschef för kvinnosjukvården i Dalarna.

Samtidigt svarar flera, som till exempel Region Gotland, Västernorrland och Värmland att möjligheten kan påverkas längre fram, om coronaläget förvärras.

Ekot har haft kontakt med flera kvinnor i olika delar av landet som fått höra att coronapandemin kan påverka möjligheten att få ett planerat snitt och kvinnor som fått nej med samma motivering. Sarah Sundström i Skellefteå ska få sitt andra barn i juli och lider av kraftig förlossningsrädsla.

– Just nu går jag egentligen bara runt och hoppas att situationen ska lugna ner sig och att det ska finnas tillräckligt med resurser när det är dags för oss, säger hon.

Sarah Sundström har fått ett beslut med reservation. Om resurserna inte finns, kan hon antingen flyttas till annat sjukhus eller med kort varsel nekas snitt.

– Det är väldigt stressigt och otryggt att inte ha kunnat få ett fast beslut, säger hon.

I Region Dalarna, som drabbats hårt av coronaviruset med många smittade och svårt sjuka, upplever verksamhetschefen Agneta Romin att det finns en förståelse för de prioriteringar man tvingas göra.

– De allra flesta i befolkningen och de gravida kvinnorna förstår att vi inte gör det här för att vara elaka eller för att vi gillar att plåga kvinnor. Vi gör det för att vi ser att det är nödvändigt, säger Agneta Romin.

Sarah Sundström förstår att situationen är tuff men anser att det i grunden handlar om en brist på resurser till vården under lång tid.

– Hade det tillsatts pengar i vården redan för tio år sedan, så hade vi kanske inte behövt vara i en situation där patient ställs mot patient som det är i dagsläget, säger Sarah Sundström.