Natur

Gotländsk öring sätts ut i Trödjeån

1:55 min
  • Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund planterar nu ut 20 000 öringsyngel i Trödjeån, målsättningen är att etablera ett bestånd av havsvandrande öring i Trödjeån som mynnar i Trödjefjärden strax norr om Gävle.
  • "Vi har kramat avelsfisk på Gotland och tagit den rommen till ett kläckeri i Harmångersån och nu är de klar för utsättning, vi åkte till Gotland för att de har samma förutsättningar där som i Trödjeån", säger Jessica Dolk, projektledare på Sportfiskarna.