Lagändring

Ungern förbjuder transpersoner att byta juridiskt kön

2:00 min

I Ungern har parlamentet röstat för att förbjuda transpersoner att ändra sin könstillhörighet i id-handlingar och andra dokument.

Lagändringen innebär en förändring av de ungerska id-handlingarnas utformning, där den juridiska könstillhörigheten byts ut mot det kön man hade när man föddes.

– Det innebär i praktiken att transpersoner i Ungern inte längre har möjlighet att ändra juridiskt kön, säger Krisztina Kolos Orban på organisationen Transvanilla som jobbar för transpersoners rättigheter i Ungern.

Det riskerar att leda till ytterligare stigmatisering av gruppen, enligt Kolos Orban, som påpekar att transpersoner redan är väldigt utsatta.

– De kan utsättas för stigmatisering, diskriminering och potentiellt också våld.

Fram till nu har Cypern varit det enda EU-land som inte tillåtit byte av juridiskt kön. Sedan 2003 har det varit en relativt problemfri process i Ungern, som dock aldrig haft något formellt lagstöd. Men de senaste 3-4 senaste åren har myndigheterna successivt slutat acceptera ansökningar om att byta juridiskt kön, berättar Krisztina Kolos Orban, och flera tvister har hamnat i domstol.

Ungerska regeringen skriver i ett uttalande att man inte kommer begränsa män och kvinnors rätt att uttrycka sin identitet som de vill, och fysisk könskorrigering är fortsatt tillåten, lagändringen har kommit till för att reda ut vissa frågetecken kring det ungerska ordet ”nem” som kan betyda både kön och genus, vilket gjort lagstiftningen öppen för olika tolkningar.

Men Krisztina Kolos Orban ser lagen som en följd av ett slags kulturkrig mot ordet genus, nyligen förkastade Ungern en kvinnorättskonvention just på grund av användningen definitionen av genus i texten.