Explosiv fråga

Kontroversiella säkerhetslagar kan införas i Hongkong

1:31 min

Kinas parlament kan komma att införa nya säkerhetslagar i Hongkong. Frågan är kontroversiell och blir det verklighet innebär det att Hongkongs egna lagstiftande församling kringgås.

Talespersonen Zhang Yesui läser dagordningen för den nationella folkkongressen. På agendan: Ett lagförslag om en ny säkerhetslag i Hongkong.

Därmed står det klart att Kinas parlament kan komma att köra över Hongkongs egen lagstiftande församling. En unik händelse i sådana fall.

Särskilt som säkerhetslagen i Hongkong är en explosiv fråga då det handlar om att lagstifta mot potentiellt politiska brott så som förräderi.

Redan 2003 tvingades den lokala regeringen backa från ett liknande förslag efter omfattande massprotester.

Kritiker menade att en sådan lag skulle innebära slutet på Hongkongs yttrandefrihet. Men frågan om en säkerhetslag har levt kvar, som ett spöke, och Peking har allt mer högljutt propsat på att den behövs för att få stopp på protesterna som skakat Hongkong.

Och det verkar nu kunna bli verklighet, även om lagförslagets exakta innehåll är än så länge oklart. Den nationella folkkongressen öppnar på fredag och väntas pågå i sju dagar framåt.