”Open Skies”

USA lämnar ännu ett internationellt avtal

1:23 min

USA kommer att dra sig ur ännu ett internationellt avtal. Överenskommelsen, som omfattar 35 länder, kom till för att minska risken för krig mellan Ryssland och västvärlden.

Avtalet, Open Skies, gör det möjligt för spaningsflyg att ge sig in över andra länders luftrum och samla information om militär aktivitet i territorierna som övervakas. Tanken med överenskommelsen när den skapades 1992 var att mer transparens skulle minska spänningarna mellan nationer.

President Trump hävdade på torsdagen att Ryssland bryter mot avtalet.

– Så länge de inte följer det så drar vi oss ur, sade Trump och tillade att det fanns en möjlighet att omförhandla överenskommelsen.

Trumpadministrationen har också tidigare hävdat att Ryssland bryter mot Open Skies-avtalet. I mars i år sade försvarsministern Mark Esper att landet hade förbjudit amerikanskt spaningsflyg att övervaka flera platser i landet.

USA har under president Trumps tid i Vita huset lämna flera internationella avtal, bland annat avtalet om Irans kärntekniska program och ett avtal om som förbjöd markbaserade kort- och medeldistansrobotar.