Hård kritik mot äldreboenden: Snarare dödshjälp än vård

13 min
  • IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska under kommande veckor göra en utökad tillsyn av landets särskilda boenden för äldre som insjuknat i covid-19, för att se om de får den vård och behandling de behöver.
  • Vilken vård har covid-19 sjuka äldre från äldreboenden rätt till nu? Vilka äldre får sjukhusvård? Och är tröskeln satt för lågt?

  • Hör samtal med Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Thomas Lindén vid Socialstyrelsen och Stefan Amér, verksamhetschef för Familjeläkarna.