Coronaviruset

Dödstalet kan vara betydligt högre i Italien

1:32 min

Antalet som avlidit i sviterna av det nya cororonaviruset i Italien kan vara nästan 19 000 fler än den officiella dödssiffran på 32 000, varnar en myndighet i landet.

Rapporten, som kommer från den italienska socialförsäkringsmyndigheten, jämför de genomsnittliga dödstalen under maj och april de senaste fem åren. Och i år fann myndigheten en överdödlighet på nära 50 000 människor. Detta trots att bara runt 28 000 dödsfall registrerats som fall av covid-19.

Många av dödsfallen skedde i norra Italien, som varit hårdast drabbat av pandemin. Därför misstänker myndigheten att det rör sig om ett stort mörkertal. En överbelastad sjukvård, och att flera med andra sjukdomar avlidit hemma, anges också som en möjlig bidragande faktor.

Rapporten kommer samtidigt som Italien, som officiellt har registrerat nära 35,000 döda sedan i februari, börjar lätta på olika restriktioner. I dag finns inga begränsningar för befolkningen att röra sig inom den egna regionen, och affärer och barer håller öppet under vissa restriktioner. Samtidigt finns en oro för att lättnaderna kan komma att rullas tillbaka.

I Milano vilar mångas blickar på R-talet, som anger hur många personer en genomsnittlig sjuk smittar. Från att ha legat på mellan 3 och 4 i februari har det sjunkit stadigt, men nu har R-talet ökat igen, enligt Milanos hälsomyndighet - från 0.6 den 17 maj till 0.86, något som kan få betydelse för den italienska strategin framöver.