corona

Smittutbrott bland personal – intagningsstopp på tre SUS-avdelningar

1:39 min
  • Tre avdelningar på Skånes universitetssjukhus har tvingats till intagningsstopp då stora delar av personalen varit smittad med covid-19. 21 personer, hälften av personalen, på mag- och tarmavdelningen i Malmö var smittad i slutet av april. Sedan dess har inga nya patienter tagits emot.
  • "För att kunna vårda patienter på korrekt sätt och kartlägga smittan har vi tillsammans med vårdhygien beslutat om intagningsstopp", säger Stefan Santén, verksamhetschef för kirurgi och gastroenterologi på Sus.
  • Testningen av sjukvårdspersonal har också lett till intagningsstopp på en neurologiavdelning i Malmö den 12 maj där sju i personalen var smittade. Den 18 maj beslutades det om delvis intagningsstopp på infektionsavdelning 75 i Lund där tolv medarbetare testats positivt för covid-19.