Magiskt tänkande och gamla vanor när kris blir vardag

9:02 min
  • Hur förhåller sig människor till en kris när den har pågått ett tag?
  • "Som biologiska mekanismer vill vi tillbaka till en jämvikt. Våra vardagliga vanor är djupt präglade i oss" säger Raoul Galli, filosofie doktor i socialantropologi, om varför svenskarna blivit sämre på att följa myndigheters rekommendationer.
  • Hör Raoul Galli om hur människors beteende kan förändras när en kris har blivit vardag.