Arbetsmarknaden

Arbeten med stöd minskar

2:00 min

Under coronakrisen har det blivit svårare att ge arbetslösa praktik och subventionerade anställningar, vilket kan leda till ökad långtidsarbetslöshet

De här platserna brukar vara vanligast inom servicesektorn, men just nu är det svårt att ta emot.

– Nej, det har inte funnits jobb. Vi har alldeles för lite jobb just nu då allting minskar i volym, så det är det som gör att vi inte kan ta emot nya praktikanter, säger Per Karlsson, vd för Inspira.

Enligt flera företag som Ekot varit i kontakt med är det svårt att anställa personer i subventionerade jobb nu, alltså trots att staten står för hela eller delar av lönekostnaden. Den populäraste formen, nystartsjobb, har minskat med 5 000 till cirka 25 000 anställda på ett år.

Också arbetspraktik för dem lite närmare arbetsmarknaden har minskat kraftigt, nu är omkring 1 000 arbetslösa på praktik, det är 600 färre jämfört med samma tid förra året. Samtidigt stiger arbetslösheten snabbt.

– Subventionerade anställningar är ju en av de insatser som enligt den befintliga forskningen tycks vara ganska effektiv för att hjälpa personer långt ifrån arbetsmarknaden till jobb, säger Anders Forslund, professor i nationalekonomi och forskare vid IFAU.

Det är en allvarlig situation, enligt Anders Forslund. Följden av färre subventionerade anställningar kan bli ökad långtidsarbetslöshet.

– Det betyder ju att de som står långt ifrån arbetsmarknaden, de som är svagast, får en ännu svagare position på arbetsmarknaden om krisen fortsätter ett tag till, säger han.

Per Karlsson, vd på Inspira, har sett att behovet av städning hos vissa kunder helt har upphört. Men han tror att jobbchanserna för arbetslösa ökar i sommar.

– Nu till sommaren kan det faktiskt finnas möjligheter som sommarvikarie eller rena praktikplatser där man kan få yrkespraktik, och där tror jag att det finns möjligheter att komma ut på marknaden, säger han.

Erfarenheterna från krisen på 1990-talet säger att det är viktigt med praktikplatser när konjunkturen väl vänder, enligt Anders Forslund.

– Mot den bakgrunden kanske det är allvarligt att det är väldigt lite av praktikplatser just nu.

Vad tror du att det beror på?

– Ett problem kan vara att Arbetsförmedlingen helt enkelt inte har resurser att ägna sig åt att ragga praktikplatser, säger Anders Forslund.