Ny forskning: Förändrade könsnormer kan leda till färre brott

1:57 min

Enligt ny forskning från Stockholms universitet kan förändrade mansnormer leda till att män begår färre brott.

Forskarna har tittat på 15 miljoner personer i Sverige och studerat de individer i den gruppen som har lagförts mellan 1970 till 2017. De menar att skillnaden mellan mäns och kvinnors brottslighet har minskat.

– Unga mäns brottslighet har minskat kraftigt och närmar sig kvinnornas väsentligt lägre nivåer, säger Felipe Estrada, kriminolog vid Stockholms universitet.

En förklaring kan vara förändrade mansnormer, säger han.

– Mäns traditionellt väldigt maskulina och aggressiva beteende har blivit nånting som man inte betraktar som lika rimligt och attraktivt, säger Estrada.