Bra för fisk och miljö

Viktigt sjögräs planteras ut i mängder

1:56 min

Nu ska stora mängder av det viktiga ålgräset planteras ut på havsbotten i Kosterhavets nationalpark. Många ålgräsängar har försvunnit i Bohuslän, vilket ställt till med problem i havet.

– Ålgräsängarna är jätteviktiga livsmiljöer för bland annat torskfiskar, havsöring och ål. Ålgräset tar också upp väldigt mycket näringsämnen och kol. Det bidrar till att minska övergödningen och klimatförändringarna, säger Beatrice Alenius, marinbiolog på Länsstyrelsen Västra Götaland, till Ekot.

I Bohuslän har runt 60 procent av ålgräsängarna försvunnit sedan 80-talet och förlusten av ålgräs där har kostat Sverige sammanlagt flera miljarder kronor, enligt forskning vid Göteborgs universitet.

Anledningarna är till exempel att det ger färre torskar som går att fiska, övergödning och grumligare vatten.

Förra året gjordes ett test med att plantera ut ålgräs i Bohuslän. Det var lyckat och nu ska betydligt mer av vårt vanligaste sjögräs planteras ut.

Den här gången är det i två vikar i Kosterhavet i norra Bohuslän, landets enda marina nationalpark.

– Under våren upptäckte vi att ålgräset hade överlevt i testet och att det såg jättebra ut. Nu gör vi ett försök med att plantera 8 000 kvadratmeter ålgräs i Kosterhavet, säger Beatrice Alenius till Ekot.

Men det finns farhågor, till exempel vet man inte exakt varför ålgräset försvunnit från första början.

– Och då vet vi inte om det hotet finns kvar. Men vi gör vad vi kan för att skydda det ålgräset vi planterar nu. Till exempel funderar vi på att inför ankringsförbud där, säger hon till Ekot.

Detta är den största utplanteringen av ålgräs hittills i landet och förhoppningen är att det ska överleva och bidra till att förbättra situationen i havet.

Det är en del av ett större projekt där man på sikt vill plantera ut mer än det dubbla.

– Man skördar ålgräs från livskraftiga ängar i närheten och sedan planterar dykare det, säger Beatrice Alenius till Ekot.