Coronatider

20 miljoner euro till cykling i Frankrike

1:33 min

I Frankrike och Italien uppmuntrar regeringarna till att fler ska ta cykeln istället för att åka kollektivt nu när coronapandemin börjar mattas av. I Frankrike satsar regeringen 20 miljoner euro.

I samarbete med cykelorganisation har den franska regeringen beslutat att satsa på reparationer, parkeringar och cykelvägar i flera städer, och kilometerbidrag till de som arbetspendlar på cykel eller samåker. Satsningen är på 20 miljoner euro.

Till exempel kan som behöver reparera sin cykel kan få motsvarande drygt 500 svenska kronor i bidrag. Cykelhandlaren Jacques Amzallag i Paris ser affärerna blomstra.

– Cykelförsäljningen ökar verkligen, säger cykelhandlaren Jacques Amzallag, och det hjälper med regeringens premie. Han säljer elcyklar av ett franskt märke i Paris och säger att försäljningen har fyrfaldigats.

I Parisregionen har premien nyligen höjts från 200 till 500 euro.

I samband med coronapandemin uppmuntrar regeringen till cykling istället för att ta tunnelbanan där smittorisken är hög, eller bilen som skapar föroreningar och bilköer.

I samarbete med cykelorganisationen FUB har regeringen beslutat att satsa på reparationer, parkeringar och cykelvägar i flera städer och kilometerbidrag till dem som arbetspendlar på cykel eller samåker.

Den som behöver reparera sin cykel kan få motsvarande drygt 500 svenska kronor i bidrag. Det är långa köer till reparatörerna och nya reparatörer behöver snabbutbildas för att möta efterfrågan.

Regeringens argument är att 60 procent av jobbresorna är kortare än 5 kilometer och därför borde cykel vara ett alternativ för fler. Cykelhandlaren Jacques Amzallag tror att cykeln har fått sitt genombrott i Frankrike nu. Cyklandet tilltog redan i vintras under de många strejkerna.

– Först och främst är det arbetspendlarna som köper cykel nu, säger han. Och de blir fler efter hand som de återvänder efter distansarbetet, tror Jacques Amzallag.