Frågor om palliativ vård aktualiseras när covid-19 drabbar äldreboenden

19 min
  • Berättelser om äldre som insjuknat i covid-19 och inte får den vård de borde har fått många att reagera. Samtidigt anser vissa att bilden som ges av äldrevården är förenklad.

  • Vad är egentligen palliativ vård och när bör den ges?

  • Hör Carl Johan Fürst, senior professor vid Palliativt utvecklingscentrum, Lunds universitet och äldreforskare Ingmar Skoog. Hör även Lena von Bahr, överläkare vid Ersta sjukhus.