Miljöfarligt utsläpp

Inga föroreningar kvar efter utsläpp i täkt

1:33 min
  • Inga vattenprover tyder på att diesel förorenat grundvattnet och föroreningar finns inte heller kvar i marken, summerar länsstyrelsen läget.
  • Det ansvariga företaget bedömer att "utförda arbeten fullgjort och till och med överträffat uppställda krav".
  • Utsläppet tycks ha kommit från krossverkets dieselcistern som läckt, osäkert under hur lång tid.