SR GRANSKAR

Vill ha tydligare riktlinjer för svenska som andraspråk

1:51 min
  • Det råder oklarheter kring vem som egentligen ska läsa ämnet svenska som andraspråk - det visar en enkät som Sveriges radio skickat ut till rektorer i hela landet.
  • Av över 380 rektorer som har svarat så uppger en tredjedel att de inte gör en egen språkbedömning av eleverna, en femtedel att besluten grundas på föregående skolas bedömning och en fjärdedel att det saknas tydliga riktlinjer för vilka elever som egentligen ska läsa ämnet.
  • "Det måste vara på goda grunder, med bedömningsunderlag", säger Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.