Coronapandemin

Tyskland går in i en recession

2:03 min

Färsk statistik från Tyskland bekräftar den mest dramatiska nedgången sedan finanskrisen. Tekniskt sett råder nu recession i Europas största ekonomi. Samtidigt börjar det tyska näringslivet se en liten ljusstrimma långt bort i tunneln.

Den ekonomiska tankesmedjan Ifo-institutet noterar i sin maj-mätning av affärsklimatet en gryende framtidsoptimism, efter den nattsvarta stämningen som uppmättes i april. De tillfrågade företagsledarna och cheferna är visserligen fortsatt mycket pessimistiska om dagsläget. Men inom delar av näringslivet har den senaste tidens lättnader i corona-restriktioner gett hopp om en vändning, framför allt hos tjänsteföretag, noterar Ifo-institutet i München.

Bedömare från flera institut är eniga om att botten i det ekonomiska raset nåddes under april månad. Men frågan är hur länge återhämtningen dröjer. Enligt dagens siffror från tyska statistikmyndigheten krympte BNP med 2,2 procent under årets första kvartal, jämfört med föregående kvartalet. Då skedde också en minskning, om än mycket liten med 0,1 procent. I och med tillbakagången två kvartal i rad uppfylls kriterierna för recession.

Innevarande kvartal förväntas BNP minska betydligt mer, drygt 6 procent, på grund av den tvära inbromsningen under april månad. För året som helhet räknar den tyska regeringen med den svåraste recessionen under hela efterkrigstiden.

Olika bedömare räknar med att ekonomin krymper med mellan 6 och 10 procent under år 2020 och att en återhämtning kan dröja till år 2022. I början på juni ska Berlin-regeringen presentera ett stort konjunkturpaket. Men för det exportberoende Tyskland hänger mycket också på utvecklingen i resten av världen.