Inställda evenemang

Anmälningarna till ARN har fördubblats under krisen

2:00 min

Inställda resor och evenemang på grund av coronaläget har lett till att antalet ärenden om hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ökat med runt 140 procent under våren, jämfört med samma period förra året.

Ett vanligt klagomål gäller att en konsument erbjuds en värdecheck istället för pengarna tillbaka, vilket är en av de frågor som nämnden nu kommer att pröva.

– Många företag säger att det här är en så kallad force majeure-situation. Det vill säga en väldigt oväntad händelse som de inte kunnat råda över, vilket leder till att de enligt sina villkor inte skyldiga att betala tillbaka pengarna. Det är en sådan fråga som vi rättsligt ska bedöma från ARN:s sida, säger Marcus Isgren, chef för Allmänna reklamationsnämnden.

Nämnden har sedan den 1 mars i år fått in mer än dubbelt så många ärenden som gäller inställda resor och evenemang, som konserter och fotbollsmatcher.

Från den 1 mars i år har det kommit in cirka 2 900 ärenden, jämfört med runt 1200 under samma period förra året. De flesta reseärenden handlar om utlandsresor.

När det gäller evenemang så har det kommit in omkring 1 700 ärenden, att jämfört med runt 700 för perioden förra året.

En annan vanlig invändning från företagen är att de helt enkelt inte har råd att betala tillbaka pengarna.

– Man får välja. Antingen kanske man kan tänka sig acceptera ersättning i form av en voucher för att få nånting längre fram. För är man för hård så kanske det innebär att företaget går i konkurs. Men det är ett val som man själv får göra som konsument, säger Marcus Isgren.

Hur lätt är det för en konsument att göra den avvägningen?

– Det är säkert inte alls lätt för konsumenten. Man får väl i så fall göra bedömningar generellt hur har det har sett ut och hur det ser ut generellt på marknaden.