SR GRANSKAR SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Stor brist på behöriga lärare i svenska som andraspråk

1:23 min
  • Andelen behöriga lärare i svenska som andraspråk har minskat kraftigt de senaste fem åren i länet, lägst andel behöriga lärare i ämnet finns i  Södertälje och Botkyrka.
  • Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, säger att det är en enorm brist och att högre löner inte räcker för att rekrytera.
  • ”Konsekvenserna är att eleverna inte får den undervisning som de har rätt till”, säger Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.