Arbetsmiljö

Fler kvinnor blir sjuka av sina jobb

1:56 min

Arbetsskadorna ökade förra året, visar ny statistik. Sjukdomar på grund av arbete ökade mest och det drabbar framförallt kvinnor, enligt Arbetsmiljöverket.

Distriktssköterskan Helene Gran blev sjukskriven för utmattning för fyra år sedan när bemanningen hade minskat på den vårdcentral hon arbetade på.

– Man halverade styrkan och lite till och då behövde ju vi som var kvar täcka upp för alla arbetsuppgifter som fanns på vårdcentralen för att det skulle rulla. Till slut gick det inte längre så då kraschade jag både fysiskt och psykiskt, säger hon.

Ett organisatoriskt kaos med många chefsbyten är det sätt Helene Gran beskriver sin tidigare arbetsplats. Efter en lång sjukskrivning sa hon upp sig och jobbar nu för en digital vårdcentral.

Hon menar att det var jobbet som gjorde henne sjuk och vissa symtom finns kvar som trötthet och att tappa ord, och att gå upp på natten.

– Så kan jag börja göra saker som jag inte är medveten om. Jag saltar spisen och lägger hårborstar i kylen och sådana grejer. Jag tål inte stress på samma sätt, säger hon.

Enligt Arbetsmiljöverket ökade de anmälda arbetsskadorna under 2019. Olyckor som medförde sjukfrånvaro ökade med 5 procent på ett år till knappt 35 000, här är de flesta män.

De allra allvarligaste olyckorna, med dödlig utgång, sker nästan uteslutande bland män. 46 personer omkom på svenska arbetsplatser förra året, det är 12 färre än året innan.

Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall klassas som arbetssjukdomar och det är här den största ökningen skett, med 19 procent till 10 600.

Arbetssjukdomarna vände upp efter tre års nedgång och de är nästan dubbelt så vanliga bland kvinnor jämfört med män.

– Det är alarmerande på det sättet att det står ju för någonting och det är viktigt att arbetsgivarna faktiskt tar tag i den oro och den stress man ser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

En orsak kan vara hur arbetet organiseras, enligt Erna Zelmin-Ekenhem.

– Över hälften av arbetsgivarna har ju inte ett riktigt fullgott sätt att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet så här finns förbättringspotential, det gör det.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör befarar att coronapandemin nu har ökat pressen ytterligare, särskilt inom vården och omsorgen.

– Det är något vi ser de första månaderna av det här året att antalet anmälningar fortsätter att öka. De anmälningar vi får in från vård och omsorg är många gånger coronarelaterade, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Och hon får medhåll från distriktssköterskan Helene Gran.

– Jag ser ju risken att mina kolleger som arbetar i de här pressade situationerna kommer att arbeta sin in samma väg som jag gjorde. Många av dem kommer att bli sjuka, säger hon.