Jugoslaviens regering faller

Mindre än ett dygn efter att Slobodan Milosevic överlämnades till krigsförbrytartribunalen i Haag sprack den jugoslaviska regeringen, som en direkt följd av utlämningen.

Jugoslaviens premiärminister Zoran Zizic meddelade på fredagseftermiddagen att han avgår, och att hans parti, det montenegrinska socialistpartiet SNP, hoppar av regeringen, i protest mot att Serbiens regering igår fattade beslutet om utlämning av Milosevic. Framtiden för den jugoslaviska federationen, som består av Serbien och Montenegro, ter sig nu mycket osäker.