Oseriösa skolaktörer

Extremister driver skolor – Säpo kräver lagändringar

1:55 min

Enligt Säkerhetspolisen finns ett flertal skolverksamheter i Sverige som drivs av personer med kopplingar till våldsbejakande extremism. Det rör sig om ett tiotal skolor och förskolor. Nu krävs lagändringar, enligt Säpo.

– Personer som vi haft uppföljning på och arbetat mot har startat och bedrivit skolverksamhet. Det handlar om flera aktörer och ett tiotal skolverksamheter totalt, säger Johan Olsson, operativ chef hos Säkerhetspolisen.

Enligt Säkerhetspolisen handlar det om hundratals barn som går på skolor eller förskolor som drivs av personer som kopplas till våldsbejakande extremism. Det senaste året har ett antal sådana fall uppmärksammats, bland annat har en skola och en förskola i Göteborg stängts.

– Exakt hur det påverkar skolorna är ju svårt att säga, men det är tydligt att man använder skolorna för att få ut ett ideologiskt budskap och att det finns koppling till våldsbejakande extremister som jobbar på skolorna, säger Johan Olsson.

Enligt honom kan syftet med att driva skolor vara flera:

– Det är både ett sätt för extremister att finansiera verksamhet, men också ett sätt att nå ut och skapa förutsättningar för att rekrytera och radikalisera.

Nyligen föreslog en statlig utredning att det ska införas ett demokrativillkor när man prövar vem som ska få driva en skola. Enligt Säkerhetspolisen är det en lagändring som behövs för att förhindra att våldsbejakande extremister använder skolor som plattform.

– I grunden så behövs det ett regelverk som gör att varken våldsbejakande extremister eller andra antidemokratiska organisationer får bedriva skolverksamhet. Skattemedel ska inte gå till att bedriva skolor som inte vilar på en demokratisk värdegrund, säger Johan Olsson.

Hur mycket har ni sett pengatransaktioner från skolor och offentlig finansiering till våldsbejakande verksamheter?

– Vi har sett och tittat på en del transaktioner och det har funnits en del åtgärder och misstankar om brott kopplat till det också, så det är också en del av problematiken.

I flera av de fall som uppmärksammats har det funnits uppgifter om att personer haft kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism.

– Vi ser det här som ett brett fenomen och ett långsiktigt problem och alla våldsbejakande extremistiska miljöer skulle kunna utnyttja den här möjligheten, och det är viktigt att regelverket tar hänsyn till det. Det vi jobbat aktivt med just nu har främst handlat om våldsbejakande islamistisk extremism, säger Johan Olsson.