SR Granskar

Ministern öppnar för översyn efter SR:s granskning

3:31 min
  • Efter Sveriges Radios granskning av ämnet svenska som andraspråk, SVA, öppnar nu utbildningsminister Anna Ekström för att se över hur svenska språket ska läras ut i grundskolan - sedan 25 år tillbaka är SVA ett helt eget ämne vilket nu kan komma att ses över.
  • Bara omkring hälften av de lärare som undervisar i SVA är behöriga i ämnet, mer än en tredjedel av eleverna fick inte godkänt i årskurs 9 förra läsåret, 40 procent av alla SVA-elever är födda i Sverige och alla skolor gör inte språkbedömningar för att avgöra om eleven verkligen behöver läsa SVA.
  • "Det är uppenbart att vi har problem med ämnet svenska som andraspråk och just därför utesluter inte jag att vi framöver behöver göra en översyn över svenskämnet och ämnet svenska som andra språk, just av de skäl som visas i den undersökning som ni gjort från Sveriges Radios sida - det finns stora problem", säger utbildningsminister Anna Ekström (S).