bristen på skyddsutrustning

Pandemilagren skrotades utan debatt

Regionerna har de senaste åren inte hållit stora lager av medicinsk skyddsutrustning. Det märktes framför allt i början av coronakrisen.

Detta gäller i hög grad de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Ekot har tidigare berättat att frågan om att hålla lager försvann från flera regioners pandemiplaner under 2010-talet. Och oavsett skrivningar i planerna så krympte lagren i antal och storlek.
 
Vi har talat med flera hälsopolitiker från den tiden för att förstå varför man avvecklade pandemilagren, mot bakgrund av den brist på skyddsutrustning som Sverige hade i början av pandemikrisen.

I bakgrundssamtal säger moderaten Filippa Reinfeldt, som 2011 var den högsta hälsovårdspolitikern i Stockholm, att hennes minnesbild är att ingen, varken tjänstemän eller politiker, uppmärksammade lagerfrågan.

Samma sak säger tvåan i ledningen vid den tiden, liberalen Birgitta Rydberg, som inte heller vill spelas in.

I Västra Götaland ströks lagerskrivningen 2013. Vi har utan framgång sökt socialdemokraten Gert-Inge Andersson, som var den högsta hälsopolitiskt ansvariga i regionen.

Andreman där var moderaten Johnny Magnusson, som idag leder Västra Götaland.

Han vill inte bli intervjuad i ämnet nu, mitt under pandemin, hälsar han. Tidigare har han till Ekot sagt att han inte kände till att behovet av lagerhållning var borttaget ur pandemiplanerna.

Detta trots att han själv klubbade igenom den nya pandemiplanen 2013 tillsammans med alla de andra politikerna i Västra Götalands hälso- och sjukvårdsnämnd.

Tjänstemän som jobbade med frågan de aktuella åren vill inte heller de intervjuas på band idag.

En del säger att lagren försvann av ekonomiska skäl, andra att de inte är effektiva, de kan till och med vara miljöfarliga, då material som passerar slutdatum måste slängas, säger en av tjänstemännen.

Detta hände till exempel i Stockholm, berättar en som var högt uppsatt i smittskyddet vid den tiden. Vid svininfluensan 2009 köpte vi in mycket skyddsmaterial, så mycket att det blev över.

Sen fick vi slänga och skänka bort. Efter den erfarenheten är det ingen som tyckt att det är smart att hålla stora lager, säger personen, som inte vill ge sig in i debatten i dagsläget, då vi är mitt i pandemin.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sverigesradio.se

Den här artikeln är delvis omskriven. I en tidigare artikel rapporterade Ekot att flera regioner däribland Stockholm plockat bort krav om att hålla lager av skyddsutrustning ur sina pandemiplaner.

I Stockholms fall fanns skrivningen med i regionens influensapandemiplan från 2007. Korrekt är att planen inte uppdaterats sedan 2009.

Men efter att ha gått igenom sina planer säger region Stockholm nu att planen ändå inte avvecklats utan fortfarande gäller, parallellt med den nya epidemiberedskapsplanen från 2019. Någon uppgift hur stort lagret ska vara framgår dock inte.