Minoritetspolitiken 20 år

20 år med Sveriges minoriteter: Fler får tillgång till sina språk

1:59 min
  • För 20 år sedan fick judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar status som nationella minoriteter i Sverige.
  • Sverige lovade i internationella avtal att skydda de fem nationella minoriteterna och hålla deras språk levande.
  • Det har bland annat lett till att 84 kommuner idag får statligt stöd för att ge samhällsservice, så som förskola och äldreomsorg, på samiska, finska och respektive meänkieli. För judar och romer har minoritetslagen exempelvis lett till rätten till mer inflytande i t ex kommunala beslut.
  • Men Sverige har under många år fått återkommande kritik av Europarådet för omfattande brister i undervisningen av de fem nationella minoritetsspråken. Regeringen har svarat Europarådet, senast i juni 2019, att man tagit till sig kritiken och ser över frågan för att kunna åtgärda bristerna.